Loading...
Om Flexiframe 2017-09-26T13:25:09+00:00

Vi skal lansere en verdensnyhet – bli med på laget!

Flexiframe AS har utviklet patentert og designbeskyttet system for skjult spikring av listverk som vil gi en høy grad av ferdigstillelse og rask montering uten synlig stifting/spikring.

Vår teknologi involverer nye design på lister og nye produkter som vil revolusjonere listverksproduksjon og rask montering av listverk uten synlig spikring, spesielt ved produksjon av nye boliger.

Vi forventer å introdusere produktene på markedet sammen med vår industrielle samarbeidspartner primo 2018. Høsten 2017 vil det bli gjennomført testproduksjon og uttesting av listverksystemet i utvalgte byggeprosjekter. I produktutviklingsfasen vil vi måtte holde informasjonen konfidensiell.

For nærmere informasjon om selskapet og vår teknologi, kontakt:

Ta kontakt med oss:

Elling André Lillefuhr

Daglig leder

Postboks 6474 Tonstad, 7497 Trondheim

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 23, 3 etg.

Tel: +47 90 65 28 28 E-mail: lillefuhr@flexiframe.no